ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.47-001 สายบ้านห้วยสักตะเพียนทอง-บ้านห้วยตม หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตม ตำบลบ้านตึก กว้าง 4.80 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 สาย

Posted by:

0

Add a Comment


fourteen + 10 =