ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณห้วยต้นไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Posted by:

28.บก.0113032563

28.แบบ13032563

28.ประมาณการ13032563

0

Add a Comment


3 + fourteen =