ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 8 ห้อง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Posted by:

0

Add a Comment


14 + fifteen =