ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณบ้านห่วยกุ่ม(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Posted by:

 

0

Add a Comment


one × five =