ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณโค้งโรงเรียนนาต้นจั่น) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Posted by:

 

0

Add a Comment


19 + sixteen =