ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและประมาณการจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างไหล่ทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทางเข้าถนนสายห้วยสัก ตะเพียนทอง – บ้านห้วยตม หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสัก ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 27/01/2560

Posted by:

-ดาวน์โหลดที่นี่

0

Add a Comment


3 − 2 =