ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ตราโรงเรียน ขนาดความจุ 200 ซีซี ให้กับโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียนในพื้นที่ตำบล ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2563 รวม 29 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


three + 8 =