ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ตราโรงเรียน ขนาดความจุ 200 ซีซี ให้กับให้กับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2563 รวม 29 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


4 × five =