ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ตราโรงเรียน ขนาดความจุ 200 ซีซี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศพด. ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง 26 มีนาคม 2563 รวม 79 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


4 × 4 =