ซื้อวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10 โด๊ส จำนวน 232 ขวด พร้อมอุปกรณ์ป้ายห้อยคอ 2,320 อัน, บัตรเหลือง 2,320 แผ่น, เข็มพลาสติกขนาด 23 X 1 นิ้ว 2,320 เล่ม, ไซริงค์พลาสติก ขนาด 3 C.C จำนวน 470 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


20 + 9 =