ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อเปลี่ยนยางรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-8934 สุโขทัย พร้อมอุประกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย ยางนอก ,ยางใน ,พันคอ.พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


one × two =