ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดจืด ตราโรงเรียน ขนาดความจุ 200 ซีซี ให้กับโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านตึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


12 − 5 =