ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ตราโรงเรียน ขนาดความจุ 200 ซีซี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ในพื้นที่ตำบล ตั้งแต่วันที่ 1 ? 28 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 19 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


seventeen − 14 =