ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ตราโรงเรียน (ตั้งแต่วันที่ 11 -31 ตุลาคม 2561) จำนวน 13 วันทำการ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ในตำบลบ้านตึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


19 + 8 =