ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผ้าเย็นฯลฯ เพื่อใช้ในงานประเพณี ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


13 − 7 =