จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายหลักบ้านปลายนา หมู่ที่ 11 พร้อมร่องรางตัววี ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


one × one =