จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูแบบมีฝาปิดถนนสายหลักพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วง ร.ร. ม่อนจำศีลต่อจากเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


15 − 14 =