จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูแบบมีฝาปิด ถนนสายหลักพร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนายคำ – บ้านนายเสนาะ) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


15 + 2 =