จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านช่างจ่อย,บ้านป้าพร,บ้านนางปฐมพร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


6 + 1 =