จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายประสงค์ เพิ่มพูล,ซอยบ้านนายพะยอม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


7 + eighteen =