จ้างโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร่องรางตัววี ถนนสายหลัก(หัวสะพาน-หัวฝายศรีเชลียง) หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


sixteen − eight =