จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก(พ่นหมอกควันปูพรมกำจัดยุงลายตัวแก่ในพื้นที่ตำบลบ้านตึก ทั้ง 14 หมู่บ้าน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


5 × 2 =