จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใหม่(จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


20 − fifteen =