จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการอบรมคุณธรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


19 − two =