จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


2 × four =