จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เต๊นท์ เก้าอี้ โซฟา เวทีพร้อมทั้งตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีเปิด- พิธีปิด ตามโครงการวันของดีและเทศกาลผลไม้ตำบลบ้านตึก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


three × 5 =