จ้างเหมาจัดหารถตู้(ไปและกลับ)จากจังหวัดสุโขทัยไปจังหวัดแพร่ ลำปาง เชียงใหม่ จำนวน 2 คัน ตามโครงการศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าหมื่นด้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


two × 1 =