จ้างเหมาจัดทำรูปแบบขบวนวัฒนธรรมประเพณี เสลี่ยงคานหามพร้อมนางงามพระยาลิไทย ประดับตกแต่งเสลี่ยงคานหาม ขบวนแห่และมวลชนเข้าร่วมขบวน ตามโครงการจัดงานสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


1 × four =