จ้างเหมาจัดทำรูปขบวนวัฒนธรรมประเพณีฯ ในงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร ประจำปี 2562 ตามโครงการอบต.บ้านตึกร่วมจัดงานวันของดีศรีสัชนาลัยและเทศกาลอาหาร ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


two × 2 =