จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ป้ายต่างๆ ในการจัดงานตามโครงการวันของดีและเทศกาลผลไม้ตำบลบ้านตึก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


thirteen + 10 =