จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ป้ายต่างๆ ฯลฯ ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


sixteen + eleven =