จ้างเหมาจัดทำซุ้มส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนตำบลบ้านตึก ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


three × two =