จ้างจ้างเหมาประดับไฟบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้งและบริเวณโดยรอบงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


13 − 2 =