จ้างจ้างเหมาจัดตกแต่งทางเดินช้างและขบวนวัฒนธรรมประเพณี ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


3 + 20 =