จ้างจ้างจัดจ้างทำป้ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมตรวจหาสารเสพติดให้แก่บุคคล อบต.บ้านตึก เป็นป้ายไวนิลพร้อมไม้ ขนาด 1.2X2.4 เมตร (ป้ายณรงค์ ) จำนวน 7 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


eight − 7 =