จ้างจัดทำซุ้มประตูทางเข้าอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้งในงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ประจำปี 2562 (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


ten − 5 =