จ้างก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 8 ห้อง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


18 − 3 =