งานแถลงข่าวงานวันของดีและเทศกาลผลไม้ตำบลบ้านตึก

Posted by:

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7ba_0.MAI' (Errcode: 28)]
SELECT wp_posts.* FROM wp_posts INNER JOIN wp_postmeta ON ( wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id ) INNER JOIN wp_postmeta AS mt1 ON ( wp_posts.ID = mt1.post_id ) WHERE 1=1 AND ( wp_postmeta.meta_key = 'c37_lp_widget_where_to_display' AND ( ( mt1.meta_key = 'c37_lp_widget_where_to_display' AND mt1.meta_value = 'whole_site' ) ) ) AND wp_posts.post_type IN ('page', 'c37-widget-option') AND (wp_posts.post_status = 'publish' OR wp_posts.post_status = 'closed') GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 อำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก นำโดยท่านสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จัดงานแถลงข่าว จำนวน
2 งาน ดังนี้ 1.งานวันของดีและเทศกาลอาหาร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย
2.งานวันของดีและผลไม้ตำบลบ้านตึก ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ตลาดผลไม้ตำบลบ้านตึก

0

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7ba_0.MAI' (Errcode: 28)]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (10096) ORDER BY t.name ASC

Add a Comment


13 − 3 =