ข้อมูล ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก

Posted by:

ข้อมูลทั่วไป ที่ตั้ง 31/1 ม.14 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยได้รับงบประมาณจากสำนักพัฒนาชุมชน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 660 ตารางเมตร เป็นตลาดประเภทที่ 1 มีโครงสร้างอาคารมั่นคงแข็งแรง แผงสำหรับผู้ค้าขายของสูงจากพื้น 60 เซนติเมตร มีห้องน้ำแยกหญิงชาย ที่รองรับมูลฝอย และมีที่จอดยานพาหนะอยู่ด้านหน้าของตลาด

ช่วงเวลาขาย ตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 18.00 น. โดยประมาณ เป็นประจำทุกวัน สินค้าส่วนใหญ่เป็นอาหารปรุงสุก ขนม และพืชผักผลไม้สดตามฤดูกาล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึกได้จัดทำฐานข้อมูลตลาดสดและทำการปรับปรุงข้อมูลในทุก ๆ ปี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินกิจการของตลาด และยังทำการตรวจติดตามสภาพตลาดเป็นประจำทุกปี

ข้อมูลพื้นฐานตลาดสดตลาดองค์การบริการส่วนตำบลบ้านตึก

มาตรฐานตลาด 7 ด้าน

กิจกรรมในการส่งเสริมการดำเนินกิจการของตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก

0

Add a Comment


4 × four =