ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานแผ่)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงย่าปา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง

Posted by:

??ҹ??С??

0

Add a Comment


one × 4 =